NEM-BVMeewerken voor de sterkte- en dynamica-aspecten aan de ontwikkeling van hoogrendement warmtewisselaars door NEM-B.V.

NEM B.V. te Leiden maakte deel uit van het consortium, dat de nieuwe HR-AVI (= Hoog Rendement Afval Verwerkings Installatie) voor het Afval Energie Bedrijf te Amsterdam bouwde. Bij eerdere projecten was RTC Dynamics al betrokken geweest bij de ontwikkeling van een efficiënte reinigingstechniek, die gebruik maakt van pneumatische slagcilinders. Deze cilinders slaan als een hamer op de constructie, die daardoor zeer heftig gaat trillen. Daardoor valt de vervuiling, die door de rookgassen is afgezet op de stoompijpen van de warmtewisselaar, naar beneden. Bij deze techniek moeten er enkele essentiële randvoorwaarden worden vervuld:

- De trillingen moeten onder alle omstandigheden voldoende heftig zijn, om een goede reiniging en dus hoog rendement, de kunnen realiseren. - De trillingen moeten goed zijn verdeeld over de gehele warmtewisselaar. - De mechanische belasting van de warmtewisselaar mag niet zo groot zijn, dat de pijpen gaan lekken als gevolg van (vermoeiings)scheuren. - De warmtewisselaar moet goed trillen, de omgeving moet rustig blijven. - De pijpen voor de toevoer en de afvoer van de stoom mogen de dynamische eigenschappen van het trillende systeem niet verstoren.

Nadat NEM B.V. een eerste ontwerp van de warmtewisselaars had gemaakt, werd dit ontwerp in een berekening met Eindige Elementen Simulatie geverifieerd op zijn eigenschappen. Omdat er op basis van de uitkomsten van deze berekeningen zeer belangrijke beslissingen moesten worden genomen met (eventueel) grote consequenties werd het model in EEM eerst nog voor één type warmtewisselaar gevalideerd door middel van uitgebreid experimenteel onderzoek aan een prototype.