Referenties
Door de geheimhouding verplichtingen, die RTC Dynamics ten opzichte van zijn klanten heeft en ook strikt naleeft, is het niet mogelijk een groot aantal bedrijven als referentie op deze site te noemen.
Meerdere klanten zijn echter wel bereid op specifieke vragen uit hun eigen branche informatie te verschaffen over de ervaringen met ons bureau.

Wij kunnen referenties aangeven in de volgende sectoren:

Civiel:
Transport en Voertuigtechniek.
Ketel- en Apparatenbouw.
Machinebouw (groot en klein).
Vuilverbranding en Energieopwekking.
Weeg- en Meettechniek.
Omgevingsproeven en Beproevingen.
Conditiemetingen ten behoeve van Toestands Afhankelijk Onderhoud.

Militair:
Meettechniek.
Transport en Voertuigtechniek.
Omgevingsproeven en Beproevingen.
Conditiemetingen ten behoeve van Toestands Afhankelijk Onderhoud.

Na uw aanvraag en overleg met onze klant, ontvangt u een naam en adres voor meer informatie.