Werkwijze
Onze werkwijze is erop gericht de klant vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de aard van de werkzaamheden, de te verwachten resultaten en de daarbij behorende kosten. Verder is het de bedoeling, dat er zoveel mogelijk kennis en ervaring, die wordt opgedaan tijdens een project, behouden blijft bij de medewerkers van het bedrijf van de klant.

Er wordt daarom voortdurend gecommuniceerd over de voortgang van het onderzoek, analyses of de engineering. Vervolgens wordt dan samen besloten of en hoe de werkzaamheden worden voortgezet.

Bij metingen en onderzoek proberen we medewerkers van de klant te laten meekijken en doen; bij het ontwikkelen van modificaties of nieuwe producten begeleiden we de engineers van de klant, zodat ze zich de denkwijze, die behoort bij dynamica problemen, eigen kunnen maken.

Projecten worden zoveel mogelijk in kleine deelprojecten opgedeeld. Daardoor is tussentijds bijsturen steeds mogelijk en meestal kan er per deelproject dan ook vooraf een vaste prijs worden afgesproken. Over de wijze van rapporteren worden ook vooraf afspraken gemaakt, zodat de manier waarop de resultaten en verworven kennis wordt overgedragen passen bij de cultuur van het bedrijf van de klant.