Diensten
RTC Dynamics biedt zijn diensten aan aan klanten, die zelf de specifieke kennis niet ‘in huis’ hebben, maar ook aan klanten, die een (tijdelijk) tekort aan specialisten en apparatuur moeten opvangen. Daarbij is het streven om deze diensten zo aan te bieden en uit te voeren, dat er – na afloop van de advisering - zo veel mogelijk kennis achter blijft bij de medewerkers van de opdrachtgever. Daarmee leert het bedrijf van de klant door het advies traject en wordt er voorkomen, dat men afhankelijk wordt van de opgedane kennis en ervaring van de adviseur.

Metingen en analyses worden op wens van de klant in een rapportage samengevat. Desgewenst kunnen ook de meet-waarden en –protocollen aan de klant ter beschikking worden gesteld, in een door de klant te kiezen vorm.

Dat geheimhouding (van de kennis, maar ook van de opdracht zelf) en vertrouwen daarbij belangrijke aspect zijn, moge duidelijk zijn. RTC Dynamics heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd omtrent de kwaliteit van de dienstverlening en het geheimhouden van bedrijfsgegevens en de onafhankelijkheid. Dat uit zich in een kring van vaste klanten.

De diensten zijn:

1. Adviseren, op basis van de specifieke kennis en ervaring van ons bureau.
2. Het verrichten van metingen, inclusief het registreren van de meetgegevens (data) en het analyseren ervan.
3. Schadeanalyse wordt vaak toegepast aan begin van een traject waarin een specifiek levensduur- of schadeprobleem moet worden opgelost.
4. Berekenen en Simuleren een tweede peiler van het onderzoek.
5. Daarnaast bieden wij ook engineering aan als dienst, waar dat nodig is wegens onze specifieke kennis op de vakgebieden dynamisch gedrag en / of sterkte en levensduur (vermoeiing).
6. Als sluitstuk van engineering, berekenen, simuleren, meten en analyseren, adviseren wij ook omtrent de mogelijke beproevingen.

Vaak worden deze beproevingen ook verzorgd; zelf verricht of uitbesteed namens de klant.

Voor alle diensten geldt, dat de omvang van de rapportage in overleg met de klant wordt vastgesteld.