Overmatige trillingen in een machineframe.

Machines worden vaak geplaatst op een stalen frame.

De meeste machines wekken zelf trillingen op, die bij een goed ontworpen frame geen nadelige gevolgen hebben voor de functie of de levensduur van die machine. Soms wil men de machine isoleren tegen trillingen, die uit de omgeving van die machine komen (bijvoorbeeld nauwkeurige meetbanken en vonkverspaningsmachines). Af en toe is er een combinatie van beide gewenst (slijpbanken en precisie draaibanken).
Bij het ontwerpen van een frame, waarop men machines wil bevestigen, moet er in het ontwerpstadium worden nagedacht over het gewenste dynamische gedrag van het frame en moet dit ook worden nagerekend (met simulatie). Veranderingen kunnen in het ontwerpproces nog tegen geen of weinig meerkosten worden aangebracht.

Wanneer het frame er eenmaal staat en de machine is geïnstalleerd, zijn constructieve veranderingen aan dat frame alleen nog maar tegen hoge kosten te verwezenlijken. Helaas worden de meeste machineopstellingen alleen nog maar statisch berekend en daarna gebouwd.

Het getoonde project omvat een trillingssimulatie van een bestaand machineframe, dat moet worden gewijzigd, omdat er teveel schade aan de machine optreedt.
In figuur 1 is de trilvorm te zien, die door het machinetoerental wordt aangestoten (resonantie) en leidde tot diverse voortijdige schades.